exempel stor restaurering

exempel justering kontrast

exempel förbättring färg, skärpan och kontrast

exempel förbättring av kontrast, skärpan och omsättning till svart-vit

exempel förbättring av färg, kontrast och skärpan

Lily Zijlstra Boersma info@fotolilian.se